Müşabir, sandık başında şahit olduklarını kaydeden ve Adil Seçim Basın Merkezi aracılığıyla ana akım medyanın sandık güvenliğine yönelik yanlış bilgi yaymasını engellemek için seferber olan müşahit ve muhabirdir. Biz kısaca “müşabir” dedik.

Sandık güvenliği yalnızca seçim günüyle sınırlandırılacak bir şey değildir. Nasıl ki sandık görevlisi ve müşahitlik eğitimleri sandık günü öncesinde yapılmaktaysa, aynı şekilde müşabirlik hazırlığının da önceden yapılması gerekir. Fakat müşabir açısından, faaliyet süresi müşabir olmaya karar verdiği andan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu da içerecek biçimde seçim sonuçlarının resmi olarak açıklandığı günün sonuna kadar devam eder.

Peki müşabirler neler yapar?

 1. Müşabir, seçim günü öncesinde çevresindekileri seçime katılmaya çağırır, moral verir, motive eder.
 2. Mahallesinde, sokakta seçimlere dair tanık olduklarını (seçim yasaklarının ihlal edilmesi, teslim tarihi öncesinde taşıması yapılan oy pusulaları, seçim çalışmalarına ilişkin saldırıları ya da tam tersine güzel geçen bir mitingi, iyi örgütlenmiş bir gönüllü çalışmasını, seçim çalışmaları esnasında yaşanan ilginç bir diyaloğu) kayıt altına alır ve basın merkezine iletir. Bunun için yaşanan olayı basit bir şekilde anlatması, yer ve zaman bilgisi eklemesi, elinde video görüntü ya da fotoğraf varsa iletmesi yeterlidir. Daha sonra eğer olay devam eden bir olay ise takip eder ve sonucu bildirir.
 3. Müşabir şahit olduklarını duyurulacak ihbar hatları, @musabircom Twitter hesabı ve Musabir.Com Facebook sayfası üzerinden Adil Seçim Basın Merkezi’ne ulaştırır.
 4. Müşabir, seçim günü sandık kurulunun oluşturulması, oy kullanma, sayım ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eder.
 5. Bir siyasi partinin müşahidi ise sandık kurulunda müşahidi olduğu siyasi partinin bir temsilcisi olmaması durumunda sandık sonuç tutanağının bir suretini alır.
 6. Sayım ve tutanakların tamamlanıp, oy torbalarına konmaları sonrasında, bunların İlçe Seçim Kurulu’na teslimi için, sandık kurulu başkanı ve üyelerle birlikte İlçe Seçim Kurulu’na gidebilir.
 7. Müşabir, sandık kurulunun görevlerini doğru bir şekilde yerine getirmemeleri halinde, şikâyet haklarını kullanabilir, İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunabilir. Bu şikayet ve itirazlarını aynı zamanda da Adil Seçim Basın Merkezi’ne iletir.
 8. Müşabir, müşahit olarak görevli olduğu alanlarda ya da oy verdiği okulda insanların sandıklarını bulmasına yardım eder, güvenliğini sağlar, oy verme işlemlerinin usülüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını gözlemler.
 9. Bunları diğer müşabirlerle ortaklaşa ve eşgüdümlü bir biçimde yapabilmek, kendisinin bulunmadığı yerlerden de enformasyon toplayabilmek için iletişim ağları kurar.
 10. Bütün bunları tanık olduklarının ana akım medyada asla görünmeyeceğini bilerek yapar.
 11. Ayrıca Adil Seçim aplikasyonunu indirir ve çevresindekileri de indirmeye teşvik eder. Buradan gelecek olan bildirimleri yakından takip eder.